ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Дэлгэрэнгүй >

Хөрөнгө  оруулалт 

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн төлөвлөлт, зорилтод тулгуурлан бизнесийн үе шат бүрт тохирсон зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлэх  мэргэжлийн шинжээч, судлаачдын багтай хамтарч ажиллан, урт хугацааны найдвартай түшлэлийн харьцааг бий болгохыг санал болгож байна.