АНДЕРРАЙТЕР

Үнэт цаас, хувьцаа болон бонд гаргах замаар хөрөнгө оруулалт татах ажлыг зохион байгуулна

Дэлгэрэнгүй >

АНДЕРРАЙТЕР 

Үнэт цаас, хувьцаа болон бонд гаргах замаар хөрөнгө оруулалт татах ажлыг зохион байгуулах үндсэн чиглэлтэй.

Бидний тэргүүлэх чиглэлийн ажлуудын нэг нь нэр хүнд бүхий олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк, сангуудтай хамтран ажилладаг туршлага дээрээ үндэслэн андеррайтерийн үйлчилгээг үзүүлж, үндэсний компаниудын үнэт цаас, хувьцаа, өрийн бичиг гаргаж хөрөнгө татах үйл ажиллагааг зохион байгуулах юм.

Бид корпорацийн санхүүжилтийн дараах төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эрхэм харилцагч та бүхнийхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн санал болгож байна.

Хувьцааны санхүүжилт

  1. Үнэт цаасыг анх удаа нийтэд санал болгох (IPO)
  2. Үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд санал болгох
  3. Нэмэлт хувьцаа гаргах

Өрийн санхүүжилт

  1. Засгийн газрын бонд
  2. Компанийн бонд
  3. Хоёрдогч өглөг
  4. Синдикат зээл
  5. Зээлийн шугам
  6. Бусад өрийн хэрэгсэл