ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Таны бизнесийн зорилгодоо хүрэхэд туслах хөрөнгө оруулалтын банкны иж бүрэн үйлчилгээг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй >

Үйл  ажиллагаа 

Таны бизнесийн зорилгодоо хүрэхэд туслах хөрөнгө оруулалтын банкны иж бүрэн үйлчилгээг санал болгож байна. 

Санхүүгийн эх үүсвэр, санхүүжилт татах,  хөрөнгөө өсгөх болон компанийг нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах өөрчлөхөд зөвлөж, хамгийн ашигтай, түргэн шуурхай, зохистой арга хэлбэр бүхий цогц шийдлийг санал болгоно.