Та энд байна:

“Сүү” ХК Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас авсан зээлээ хугацаанаас нь өмнө төллөө 

“Сүү” хувьцаат компани 2011 онд Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас авсан зургаан сая ам.долларын зээлээ хугацаанаас нь өмнө төлж барагдууллаа. Зургаан жилийн өмнө “Сүү” компани үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор энэ зээлийг авч байжээ. Энэхүү зээлийг 2019 он хүртэл төлж барагдуулах гэрээтэй байсныг хугацаанаас нь өмнө амжилттай хааж, гэрээний үүргүүдээс чөлөөлөгдөж байна. “Сүү” ХК нь хөрөнгийн зах зээл рүү чиглэсэн бодлогынхоо хүрээнд эхний ээлжид 2016 онд нэгж хувьцаагаа мянга хувааж байсан бол өнгөрсөн зургаадугаар сард “Сүү бонд”-оо амжилттай арилжаалсан юм.

Олон Улсын Санхүүгийн Корпорациас авсан зээлийн үр дүнд тус компанийн борлуулалтын орлого 2010 оныхтой харьцуулахад 108 хувиар өсжээ. Ажилчдын тоо нь мөн 296-357 болж, 21 хувиар өсөж, орон нутаг дахь салбар үйлдвэрийн тоо хоёроор нэмэгдсэн байна.

Эх сурвалж: BloombergTV.mn